“…. Sommige kunstenaars doen een toegift aan het publiek door hun werk van titels te voorzien als een soort van opstapje om in hun wereld binnen te stappen. Dirk Mutsaerts doet dat bewust niet. Wie hem kent, weet dat hij geen man van veel woorden is. Daarenboven is hij geen woordkunstenaar, maar een beeldend kunstenaar die een zeer persoonlijke beeldentaal hanteert. Hierbij maakt hij het ons niet bepaald gemakkelijk want de beelden die hij gebruikt zijn ons vertrouwd, de context waarin hij ze plaatst minder. Als hij een vrouwelijk naakt schildert, is het hem niet om de sensualiteit van het naakte lichaam te doen. Wat Dirk schildert is geen verheerlijking van zijn onderwerp, wel integendeel. Hij schildert mensen en verbeeldt hun onnoemelijke kwetsbaarheid. Soms zeer expliciet, gekwetst, zoals in deze zaal , meestal kwetsbaar, als mogelijk slachtoffer. Zijn figuren lijken versteend, staren voor zich uit op de rand van het levenloze. Het is alsof zij de gevangenen zijn van hun eigen lichaam. Dit is een gedachte die de mens altijd heeft bezig gehouden: Griekse filosofen, uit de omgeving van Pythagoras, vermoed men, hebben dit zeer kernachtig verwoord: Soma Sèma: Lichaam Graf: Het lichaam als graf voor de geest, als kerker die ons gevangen houdt.

Dirk geeft aan deze gedachte vorm met zeer sobere middelen zonder toegeving van welke aard ook: hij is geen man van exuberante beelden. Hij toont mensen in hun kwetsbare, naakte essentie. Eenzaam en op zichzelf aangewezen. Zelden treft men in zij werk een omgeving aan. De achtergronden zijn leeg. Zelfs in de meer realistische beelden, waarin op eerste gezicht politieke geladenheid en engagement voelbaar zijn, verliest hij zich niet in grootsprakerige retoriek laat hij zelfs alle details als overbodig achterwege. Zijn kleurgebruik is sober, pijnlijk efficiënt en is op zichzelf reeds drager van zijn boodschap: zijn kleuren alleen al zijn als het ware de ontzielde lichamen. …..”

Inleiding Filip Le Roy, 14.12.1998

“Het is niet de taak van de kunstenaar de doolhof van wat hij zeggen wil te ontwarren, hij moet hem zelfs uitgebreider en ingewikkelder maken. “

citaat Laurent Busine